Lapseki Yöresinde Yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Özellikleri ve Etkileyen Faktörler


Delice A., EKİNCİ N., ÖZDÜVEN F. F., GÜR E.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.9, no.3, pp.27-34, 2012 (Peer-Reviewed Journal)