Yiyecek İçecek Tercihinde Çeşitlilik Arayışı Davranışının Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

BOZ M., Saçılık M.

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.8, pp.381-398, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 8
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Route Educational and Social Science Journal
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.381-398
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Being aware of what tourists who have different eatingand drinking habits and from different cultures, are looking for in food, can give ideas to practitioners as well as help to display local gastronomic products of destination. An important factor affecting the preference of food and beverage is the variety seeking behavior, which is one of the pyschocraphic variables of the individual. Variety seeking behavior in food and beverage, directly related to the socio demographic characteristics of individual as well as being an important motivational tool for consuming different gastronomic products. his study, which aims to determine whether the variety seeking behavior affecting preference for food and bevereage differed in socio demographic characteristics, provides important data about the marketing strategies of local gastronomic products to the practitioners. In the study, a quetionnaire was applied to 816 domestic and foreign tourists visiting our country and the data was analyzed in the SPSS program. As a result of the research, it has been revealed that the behavior of variety seeking in food and beverage differ according to the socio-demographic characteristics of participants.
Keywords: Variety Seeking Behavior, Gastronomic Products, Socio-Demographic Characteristics, Preferece of Food and Beverage.

Farklı kültürlerden gelen ve farklı yeme içme alışkanlıkları olan turistlerin, yeme-içme konusunda ne gibi arayış içinde olduklarının bilincinde olunması, uygulayıcılara yeni fikirler verebildiği gibi destinasyona ait yerel gastronomik ürünlerin sergilenebilmesi konusunda da yardımcı olabilmektedir. Yiyecek-içecek tercihine etki eden önemli unsur, bireye ait psikografik değişkenlerden biri olan çeşitlilik arayışı davranışıdır. Yiyecek-içecekte çeşitlilik arayışı davranışı, farklı gastronomik ürünler tüketmede önemli bir motivasyon aracı olmakla birlikte, bireyin sosyo-demografik özellikleriyle de doğrudan ilişkilidir. Yiyecek içecek tercihine etki eden çeşitlilik arayışı davranışının, sosyo-demografik özellikler çerçevesinde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacını taşıyan bu çalışma, uygulayıcılara yerel gastronomik ürünlerin pazarlama stratejileri geliştirmeleri konusunda önemli veriler sunmaktadır. Araştırmada ülkemizi ziyaret eden 816 yerli ve yabancı turiste anket uygulanmış ve veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yiyecek içecekte çeşitlilik arayışı davranışının, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çeşitlilik Arayışı Davranışı, Gastronomik Ürün, , Sosyo-demografik Özellikler, Yiyecek İçecek Tercihi.