Determining the Levels of Hospitality Enterprises Being Affected by the Covid-19 Epidemic Process According to Various Variables: The Example of the North Aegean Region


Creative Commons License

Özkan Ç., Karadeniz Y.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.200-210, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, Kuzey Ege Bölgesi’ndeki konaklama işletmelerinin Covid-19 salgını sürecinden etkilenme düzeyleri, çeşitli değişkenlere göre açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma 2020 ve 2021 dönem verilerini kapsamaktadır. Edremit - Ayvacık / Kadırga sahili arasında faaliyet gösteren toplamda 19 adet konaklama işletmesi ziyaret edilerek farklı unvanlardaki yetkililerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada salgının bölge konaklama işletmeleri üzerindeki iki dönemlik sosyo-ekonomik etkileri, çeşitli araştırma soruları ile desteklenen hipotezler geliştirilerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; pandemi sürecinde işletmelerin pandemi önlemleri adı altında çeşitli önlemler aldıkları bu nedenle maliyetlerinin artığını sonucuna ulaşılmıştır. Pandemi sürecinde büyük ve orta ölçekli konaklama işletmelerinde doluluk oranları düşerken, küçük ölçekli konaklama işletmelerde doluluk oranın artığı bulgusuna ulaşılmıştır. Konaklama işletmelerin faaliyet süreleri ile maliyetler, doluluk oranları ve personel sayıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.