MEN'S NATIONAL CLOTHES OF THE KHANNIC PERIOD IN AZERBAIJAN AND AN ADAPTATION TO TODAY’S CLOTHING DESIGNS


Creative Commons License

Guliyeva Jamshıdı M.

Art-e Sanat Dergisi, vol.16, no.31, pp.434-452, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 31
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.21602/sduarte.1275449
  • Journal Name: Art-e Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.434-452
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The national identity of the Azerbaijani Khanate manifests itself in all aspects of men's national clothing. The models, fabric and ornamental features of men's national clothes during the khanates, the form and character characteristics of the clothes are examined, it is determined that there are various ties between them and these ties are trying to integrate themselves into modern culture in the process. It is clear that the interactions established between Azerbaijan and other nations for centuries, especially different cultural heritage identities, also influenced men's national clothes during the Khanate period in Azerbaijan. The symbolization and embodiment of this effect has made a place for itself on clothes. It is evidence how the Azerbaijani identity is inherited and preserved through male lines. Especially in the period of the Khanates, the fact that these national clothes are replaced by modern clothes in the process of showing different cultural heritage identities provides opportunities for designing clothes suitable for the era by using new methods and techniques without breaking away from traditional culture.
Öz Azerbaycan Hanlıklar dönemindeki milli kimlik, erkek milli kıyafetlerinin her alanında kendisini göstermektedir. Hanlıklar zamanında erkek milli kıyafetlerinin modelleri, kumaş ve süsleme özellikleri, giysilere ait biçim ve karakter özellikleri irdelendiğinde bunlar arasında süregelen çeşitli bağların olduğu ve bu bağların süreç içerisinde kendisini modern kültüre entegre etmeye çalıştığı saptanmaktadır. Yüzyıllar boyunca Azerbaycan ile diğer milletler arasında kurulan etkileşimler özellikle farklı kültürel miras kimliklerinin de Azerbaycan’da Hanlık döneminde erkek milli kıyafetlerine tesir ettiği görülür. Bu tesirin sembolizasyonu ve somutlaşması kıyafetler üzerinde kendine bir yer tutturmuş. Azerbaycan kimliğinin erkek çizgileri aracılığıyla nasıl miras alındığı ve korunduğu belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Özellikle Hanlıklar döneminde farklı kültürel miras kimliklerinin gösterilmesi süreç içerisinde bu milli giyimlerin yerini modern giysilere bırakması geleneksel kültürden kopmadan yeni yöntemler ve teknikler kullanılarak çağa uygun giysilerin tasarlanabilmesine olanaklar hazırlamaktadır.