Friedreich Ataksili Hastada Anestezi Yönetimi / The Anesthetic Management in a Patient With Friedreich Ataxia


Creative Commons License

Doğu T., Şahin H., Şimşek T., Altınışık U., Toman H., Altınışık H. B., ...More

Abant Tıp Dergisi - Abant Medical Journal, vol.4, no.3, pp.266-268, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Friedreich ataksisi (FA) nadir görülen herediter otozomal
resesif bir hastalıktır. Friedreich ataksisi skolyoz gelişmesi
ne neden olur ve eğer ciddi boyutlarda skolyoz varsa nefes
almayı da güçleştirebilir. Skolyoz cerrahisi uygulanan, 6 yıl
önce FA teşhisi konan ve anestezi riski ASA III olarak tespit
edilen, 14 yaşındaki erkek hastayı sunmayı amaçladık.
Propofol ve remifentanil infüzyonu ile total intravenöz
anestezi (TIVA) uygulanarak anestezi sağlandı. Hastaya
arter ve santral venöz basınç monitörizasyonu uygulama
sının yanında BIS ve nöromuskuler monitörizasyon da
yapıldı. Operasyon süresince hasta hemodinamik olarak
stabil seyretti. Biz bu olgu sunumunda, skolyoz cerrahisi
için anestezi uyguladığımız Friedreich ataksili bir hastada
anestezi deneyimimizi literatür bilgileri ışığında tartışmayı
amaçladık.
Friedreich ataxia is a rare inherited autosomal recessive
disorder. Friedreich's ataxia develops scoliosis which, if
severe, may impair breathing. A 14-year-old patient with
Friedreich's ataxia, which was diagnosed 6 years ago, and
determined the anesthetic risk ASA III is presented for
scoliosis surgery. Anesthesia was induced with total intra
venous anesthesia (TIVA), remifentanil and propofol. With
arterial pressure monitoring and central venous pressure
monitoring, BIS monitoring and neuromuscular monitoring
were used, too. The patient was hemodynamically stable
during the operation. In this case, we discuss the anesthetic
experience of a patient with Friedreich's ataxia underwent
scoliosis surgery and literature review.
Anahtar Kelimeler: Anestezi, intravenöz, Friedreich atak
sisi.
Keywords: Anesthesia, intravenous, friedreich ataxia.