COMMUNICATION AND TECHNOLOGY CONGRESS 2021


Yenğin D. (Editor)

Editografica, Bologna, 2021

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Editografica
  • City: Bologna
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Değerli araştırmacılar, bugün iletişim sürecinin demirbaşı olarak vurgulanan ileti, iletişim ortamlarının hızlı ve öngörülemeyecek bir biçimde dönüşümüyle birlikte biçim değiştirmektedir. Günümüzde yeni iletişim ortamı olarak adlandırdığımız bu ortam ve uygulamaları, zaman ve mekân ilişkisinin sınırlandırıcı yapılanmasını, sorun yaratan engellerini ortadan kaldırmıştır. Günümüzde yaşamımızın artık kaçınılmaz bir parçası haline gelen bu uygulamalar ve teknolojiler artık bize göstermiştir ki insan ve makine arasındaki sınırı kaldırmaya doğru giden, sanal, gerçek mekân ve gerçek zamanlar arasında fiziksel geçiş gibi hayal bile edemeyeceğimiz konuları konuşabilir durumdayız.

Bugün üçüncüsünü İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak düzenlediğimiz Uluslararası İletişim ve Teknoloji Kongresi’ni pandemi koşulları nedeniyle tam adına yakışır dijital bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Değerli katılımcılar, içinde bulunduğumuz pandemi ortamında hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da ciddi bir sınav vermekteyiz. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü durum, özellikle biz yöneticiler için çok ciddi bir sınavdı. Hepimiz bir anda dijital dünyanın el verdiği koşulları göz önünde bulundurarak, hızla çözümler ürettik. Bir anda dijital dünyanın eğitimcilerine dönüşüverdik. Her birimiz dijitaldeki yeni ortama hızla uyum sağladık. Buradaki dönüşüm, offline’ın online’a dönüşümüdür.

Üç gün sürecek olan İletişim ve Teknoloji Kongresi, 19 oturumda gerçekleştirilecektir. Bu oturumlarda aşağıdaki başlıklar altında araştırmalar tartışılacak ve öneriler sunulacaktır. Bunlar; dijitalleşme, iletişim ve toplum, dijital çağda iletişim eğitimi, yeni medya ve söylem gerçeklik, dijital sanat ve imge, dijitalleşme ve tüketim kültürü, dijitalleşme ve gözetim kavramı, görsel-işitsel temsil ve hikâyelendirme, dijital çağda halkla ilişkiler ve imaj yaratma, medya etiği ve haber, dijital çağda sinema ve seyir deneyimi, dijitalleşme ve medya algısı, teknoloji ve toplum konularıdır.

Kongrede 10 uluslararası 81 de ulusal olmak üzere 91 bildiri sunulacaktır. Konferans boyunca yerli ve yabancı toplamda 28 üniversitede 166 araştırmacıyı dinleyeceksiniz. 19 oturum, 3 davetli konuşmacı ve 2 yuvarlak masa toplantısıyla devam edecek olan kongrede araştırmacıları birbirinden kıymetli ve değerli araştırmalar ve çalışmalar bekliyor olacak. Etkinliğin iletişim çalışmaları alanına katkı sunması ve buna benzer çalışmaların hız kesmeden devam etmesini diliyorum.