Stratejik Planlama Süreci Kişisel-Değerlendirme Ölçeği (SPSKDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ASLAN M., ALAY ÖZGÜL S.

Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)