Türkiye’de COVID-19 Salgınının Tüketici ve Üretici Davranışları Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Can G., Kılıç F.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.17-27, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsanlar olağanüstü bir durumla karşılaştığında, oluşan yeni durumdan daha az etkilenebilmek hatta avantaj sağlayabilmek için

davranışlarını değiştirebilmektedirler. COVID-19 salgını bugün insanoğlunun içinde bulunduğu olağanüstü bir durumu yansıtmaktadır.

Salgın bütün dünyayı sosyo-ekonomik, kültürel ve politik çapta etkilemektedir. Etkilerin şiddetini azaltmak ve hastalığın yayılmasını

kontrol etmek adına karantina ve sosyal uzaklaşma zorunlulukları gibi çeşitli önlemler alınmıştır. Halk sağlığı için alınan önlemler

ekonominin tüm unsurları ile bağlantılı olması nedeniyle ekonomik konjonktürü olumsuz yönde etkilenmiştir. Hükümetlerin makro

düzeyde aldığı önlemler yanında her bir tüketici ve üreticinin bu salgın sürecinden daha az etkilenmek adına davranışlarında ve

tutumlarında meydana getirdikleri değişimler de mikro düzeydeki önlemleri yansıtmaktadır. Üretici ve tüketicilerin davranışları ve

tutumlarında meydana gelen değişim ekonomik dönüşümünde en önemli faktörleridir. Buradan hareketle yapılan bu araştırmada

COVID-19 salgını sürecinde tüketici ve üreticilerin değişen karar ve davranışları incelenmiş ve gelecek adına öngörüler belirlenmiştir.