Adipokinlerin Enerji Homeostazisine Etkileri ve Obezite İle İlişkileri


Creative Commons License

Aydeğer C., Büyük B., Eroğlu H. A.

Izmir Demokrasi University International Congress of Health Sciences 2021, İzmir, Turkey, 12 - 13 November 2021, pp.171-178

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.171-178
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of adipokines on energy homeostasis and their relationship with obesity. Studies conducted by experts in the field between 2011-2021 were searched in Google Academic and PubMed databases using the keywords adipokine, appetite, energy metabolism, obesity. The studies found were examined and the information found suitable for our purpose was included in the compilation. There are many adipokines that affect energy homeostasis. It has been determined that these adipokines, mainly leptin, adiponectin, and omentin, exert their effects on glucose and lipid metabolism by affecting different organs in the body and using different pathways. In addition, some adipokines have been found to exert orexigenic or anorexigenic effects by affecting the appetite centers. It has also been determined that it can alter the energy balance through its effects on food intake. In obesity, adipokines are affected by changes in the amount of adipose tissue, inflammation, and insulin resistance. In fact, it has been seen that these situations take place in the formation or may contribute to its progression. As a result, it has been determined that adipokines contribute to the formation of a resistance that makes it difficult to lose weight in obesity. In this review, we determined that adipokines affect energy metabolism by different mechanisms and can change appetite. In addition, it was quite remarkable that adipokine concentrations changed with obesity, and these changes were contradictory for some adipokines. We concluded that some adipokines are promising molecules for the treatment of obesity. Considering all these, we think that more studies examining the effects and mechanisms of action of adipokines are needed.

Çalışmanın amacı adipokinlerin enerji homeostazisi üzerine etkileri ve obezite ile ilişkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2011-2021 yılları arasında alanında uzman kişiler tarafından yapılan çalışmalar Google Akademik ve PubMed veritabanlarında adipokin, iştah, enerji metabolizması, obezite anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Bulunan çalışmalar irdelenerek amacımıza yönelik uygun bulunan bilgiler derlemeye alınmıştır. Enerji homeostazisini etkileyen birçok adipokin mevcuttur. Başta leptin, adiponektin, omentinin bulunduğu bu adipokinler, vücutta farklı organları etkileyerek ve farklı yolakları kullanarak glikoz ve lipit metabolizması üzerinden etkilerini gösterdiği belirlenmiştir. Buna ek olarak, bazı adipokinler, iştah merkezlerini etkileyerek oreksijenik veya anoreksijenik etkiler gösterebildiği bulunmuştur. Gıda alımı üzerindeki etkileriyle enerji dengesini değiştirebildiği de belirlenmiştir. Obezitede ise adipokinler, yağ dokusunun miktarının değişmesi, inflamasyon, insülin direnci gibi durumlardan etkilenmiştir. Hatta bu durumların oluşumda yer almakta veya ilerlemesinde katkıda bulanabildiği görülmüştür. Bunun sonucunda adipokinler, obezitede kilo vermeyi zorlaştıran bir direncin oluşumuna katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Bu incelemede adipokinlerin farklı mekanizmalarla enerji metabolizmasını etkilediği ve iştahı değiştirebildiğini belirledik. Buna ek olarak obezite ile adipokin konsantrasyonlarının değişmesi, bazı adipokinler için bu değişimlerin çelişkili olması ise oldukça dikkat çekiciydi. Bazı adipokinlerin, obezite tedavisi açısından umut verici moleküller olduğu kanaatine vardık. Bütün bunlar göz önüne alındığında adipokinlerin etkilerini ve etki mekanizmalarını inceleyen daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.