Kubad Abad Sarayı Kazılarında (1981-2004) Bulunan Cam Bilezikler


UYSAL Z.

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı), no.183, pp.493-504, 2009 (Peer-Reviewed Journal)