Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili


Karataş M.

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.35, pp.341-375, 2014 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.341-375
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This article examines the political view and activities of Ziya Gevher Etili, who worked first as a journalist and later as a deputy in the parliament between the years 1923‐1943. As the editor of the Hâkimiyet‐i Milliye Newspaper (which had been published in Ankara since the year 1920) and as a deputy of Çanakkale in the Turkish Parliament between the years 1927‐1943, Etili witnessed the important developments of the early republican period in Turkey. Thus his political view and activities had been in parallel with the characteristic features of this period. Incorporating numerous characteristics of the period’s nationalist ideology, Etili actually was a sophisticated character with administrative, cultural, economic and social views.

Bu makale, 1923‐1943 yılları arasında, önce gazetecilik daha sonra milletvekilliği görevini üstlenmiş Ziya Gevher Etili’nin siyasi görüş ve faaliyetlerini incelemektedir. Etili, 1920 yılında Ankara’da yayınlanmaya başlayan Hâkimiyet‐i Milliye Gazetesi’nin yazı işleri müdürü ve 1927‐1943 yılları arasında Çanakkale milletvekilli sıfatıyla, Türkiye’de erken dönem cumhuriyet tarihinin önemli gelişmelerine şahit olmuştur. Nitekim siyasi görüş ve faaliyetleri de bu dönemin karakteristik özellikleri ile paralel olarak yön bulmuştur. Dönemin milliyetçilik anlayışının birçok özelliğini bünyesinde barındıran Etili, gerçekte, idari, kültürel, ekonomik ve sosyal görüşlere sahip çok yönlü bir şahsiyettir.