Acil Servis ve Yataklı Servislerde Görevli Sağlık Profesyonellerinin Problem Çözme Yetenek Algılarının İncelenmesi


Creative Commons License

Sevinç Postacı E., Uysal İ., Aytuğ Koşan A. M., Toraman Ç.

Hastane Öncesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.43-54, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Hastane Öncesi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.43-54
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı; acil serviste ve yataklı servislerde çalışan sağlık profesyonellerinin problem çözme yetenek algılarını, etkileyen değişkenler bakımından incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma kesitsel türde bir araştırmadır. Problem çözme envanteri ve anket ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın evrenini acil servis ve yataklı servislerde çalışan personel, örneklemini ise çalışmaya katılımı kabul eden ve ulaşılabilen personel oluşturmuştur (N=103). Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu araştırmada acil serviste çalışanların problem çözme yeterliğine güveni yataklı serviste çalışan sağlık personelinden daha yüksektir. Acil serviste görev yapan sağlık personelinin yaklaşma kaçınma puanları yataklı serviste çalışanlardan yüksektir. Bekarların problem çözme yeterliğine olan güveni evlilerden yüksektir. Bekarların yaklaşma kaçınma düzeyleri evlilerden yüksektir. Çocuğu olmayanların yaklaşma kaçınma düzeyleri 2 ve daha çok çocuğu olanlardan yüksektir. 9 yıl ve üstü deneyime sahip olanların problem çözme yeterliklerine olan güveni 0-1 yıl olanlardan yüksektir. Çalıştığı üniteden memnun olanların problem çözmede kendine olan güveni ve yaklaşma kaçınma düzeyleri kısmen memnun olanlardan yüksektir. Sürekli gündüz çalışanların kendine güvenleri sürekli gece çalışanlardan yüksektir.

Sonuç: Araştırmada acil serviste çalışan sağlık profesyonellerinin yataklı serviste çalışanlara göre problem çözme yeterliliğinin yüksek olduğu sonucuna varıldı.