Evaluation Of Waste Water Concerned By Olives in Çanakkale


Ilgar R.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.70, pp.242-248, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

s a consequence of the increase in olive farming activities and the widespread use of olive oil, olive cultivation

activities in Çanakkale province have increased. An average of 94788 tons of olive oil is processed in olive oil factories in

Çanakkale in a year. This activity contributes to the region in many ways, economically, socially and culturally. In the

process of converting olive to olive oil, some technologies are used. Karasu; It is a pollutant with dark color, high odor,

high organic matter and high pollutant. On the other hand, Çanakkale has encountered olive blackberry problem with

the spread of olive farming activities in recent years. During the process of conversion of olive to olive oil, and as a

result, there is 63982 tons / year of black sea which has great risk for human health and environment. As a result of this

process, there is a waste problem which causes environmental pollution. The wasted land has the potential to affect the

terrain and marine ecosystem in a negative way around Çanakkale. Having a high pollutant concentration, the effect on

the environment should be minimized and treatment methods should be developed which are not yet fully

implemented.

Zeytincilik faaliyetlerin artması sonucu ve zeytinyağı kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte Çanakkale ilinde

zeytincilik faaliyetleri artmıştır. Çanakkale’de bir yıl içinde ortalama 94788 ton zeytin zeytinyağı fabrikalarında

işlenmektedir. Bu faaliyet bölgeye ekonomik, sosyal ve kültürel olarak birçok anlamda katkı sağlamaktadır. Zeytinin

zeytinyağına dönüşümü sürecinde bazı teknolojiler kullanılmaktadır. Karasu; koyu renk, kötü kokulu yüksek organik

madde ve yüksek kirletici özelliğine sahip bir kirleticidir. Çanakkale ise son yıllarda zeytincilik faaliyetlerinin

yaygınlaşmasıyla zeytin karasuyu problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Zeytinin zeytinyağına dönüşmesi işlemi sırasında

ve sonucunda insan sağlığı ve çevre için büyük risk taşıyan 63982 ton/yıl oranında karasu ortaya çıkmaktadır. Bu işlem

sonucunda çevre kirliliğine neden olan, karasu olarak ortaya çıkan atık sorunu yaşanmaktadır. Atık olarak ortaya çıkan

karasu Çanakkale çevresini, karasal ve denizel ekosistemi olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Yüksek

oranda kirletici özelliğe sahip olan karasuyun çevreye etkisi minimum düzeye indirilmeli ve henüz tam anlamıyla

uygulamaya koyulmayan arıtma yöntemleri geliştirilmelidir.