Belediye Hizmetlerinin Kalitesi Ve Vatandaşların Algı Düzeyi: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği


Çetinkaya Ö., Korlu R. K., EROĞLU E.

Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, vol.21, no.4, pp.1251-1273, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The quality of the local services produced and provided by municipalities plays a role in the development of the social structure on the one hand and contributes to the effective use of resources on the other hand. The participation of the public in evaluating the quality of the services that administrations provide will play an important role in more effective use of resources. Requests and complaints about the services financed by citizens and presented by administrations will lead municipalities to rendering more quality services. In this study, a survey was carried out to find out the perception level of the people living in Bursa about the quality of the services presented by the municipalities in Bursa. The results of the survey were analyzed in terms of the perception of quality and presenting quality services. 

Belediyelerin üretim ve sunumunu gerçekleştirdikleri yerel hizmetlerin kalitesi bir taraftan toplumsal yapının gelişiminde rol oynarken diğer taraftan kaynakların etkin kullanımına katkı sağlamaktadır. İdarenin sunduğu hizmetlerin kalitesi hakkında halk katılımının sağlaması kaynakların daha etkili kullanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Halkın finanse ettiği ve idarenin gerçekleştirdiği hizmet sunumunda istek ve şikâyetler belediye idaresini daha kaliteli hizmet sunumuna yöneltecektir. Çalışmada yerel halkın belediye hizmetlerinin kalitesi konusundaki algı düzeyi yapılan anket çalışması ile Bursa Belediyeleri sınırlarında yaşayan halk ekseninde belirlenmeye çalışılmış, ortaya çıkan sonuçlar ile kalite algısı ve kaliteli hizmet sunumu bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır.