Eritropoietinin koroner arter ligasyonu sonrası erken dönemde böbrek dokusu üzerindeki etkisi Işık ve elektron mikroskobik inceleme


GÜVEN BAĞLA A., İÇKİN M., ERCAN F., ERCAN E., AŞGÜN H. F.

21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslar arası katılımlı), Mersin, Turkey, 28 - 31 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes