Examining Student Projects with Generalizability Theory


Özbaşı D., Arcagök S.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.17, no.2, pp.69-78, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17244/eku.1024532
  • Journal Name: Eğitimde Kuram ve Uygulama
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.69-78
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Projects that enable students to increase their skills in this subject by using scientific research methods also contribute positively to the development of multidimensional thinking skills. In this study, it is aimed to examine the measurements obtained by scoring the projects prepared by the pre-service teachers with independent raters (juries) with the theory of generalizability. The research was designed in the survey model. There are 12 faculty members and 6 projects in the study group of the research. The data collection tool used in the research and the evaluation criteria of TUBITAK research projects, which are consistent with the goals and achievements of project preparation, were used. Each project was given to the juries who would evaluate each project, and the juries scored the projects considering the relevant criteria. The lowest score for each criterion was determined as 1 and the highest score as 4, and the highest total score that can be obtained from the measurement tool is 40. Generalizability theory was used in the analysis of the data. G and phi coefficients, which are the reliability coefficients that can be increased and obtained, are examined. In the analysis of the research data, the EduG 6.1 program, which analyzes based on the generalizability theory, was used. Since the juries who made the scoring process in the research scored all the projects, a completely crossed design (jxpxm) was used. One of the results obtained from the research; The second highest contribution to the total variance is the items used as evaluation criteria. The items scored by the juries in order to evaluate the success of the students in the project contributed significantly to the total variance.

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bu konudaki becerilerinin artmasını sağlayan projeler aynı zamanda çok yönlü düşünme becerilerinin de gelişmesine olumu yönde katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları projelerin bağımsız puanlayıcılar (jüriler) ile puanlanarak elde edilen ölçümlerin genellenebilirlik kuramı ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda, 12 öğretim üyesi, 6 proje bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, proje hazırlamanın hedef ve kazanımları ile tutarlı olan TUBİTAK araştırma projelerinin değerlendirme ölçütleri kullanılmıştır. Her bir projeyi değerlendirecek olan jürilere her bir proje verilmiş olup, jüriler projeleri ilgili ölçütleri göz önünde bulundurarak puanlamışlardır. Her bir ölçüt için en düşük puan 1 en yüksek puan ise 4 olarak belirlenmiş olup, ölçme aracından toplam alınabilecek en yüksek puan ise 40’tır.. Verilerin analizinde genellenebilirlik kuramı kullanılmış olup, Karar çalışması kapsamında da jüri sayısı sabit kalmak koşuluyla proje ve madde sayıları arttırılmış ve elde edilebilecek güvenirlik katsayıları olan G ve phi katsayıları incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde genellenebilirlik kuramına dayalı analizlerin gerçekleştirildiği EduG 6.1 programı kullanılmıştır. Araştırmada puanlama işlemi yapan jüriler tüm projeleri puanladığı için tümüyle çaprazlanmış desen (jxpxm )kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan biri; toplam varyansa en yüksek ikinci katkının değerlendirme ölçütü olarak kullanılan maddeler olmasıdır. Öğrencilerin projedeki başarısını değerlendirme amacıyla jüriler tarafından puanlanan maddeler toplam varyansa önemli ölçüde katkı sunmuştur.