Antalya ili Demre (Kale) kumsalındaki Deniz kaplumbağası (Caretta caretta) popülasyonunun koruma ve izleme faaliyetleri


Creative Commons License

Altın A., Ayyıldız H., Maden M.

Marine and Life Sciences, vol.3, no.2, pp.80-87, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.51756/marlife.1005331
  • Journal Name: Marine and Life Sciences
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.80-87
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, Antalya ili Demre sahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ‘‘Deniz Kaplumbağası Yuvalama Alanı’’ olarak tanımlanmış olan toplam 9,2 km uzunluğundaki kumsalda gerçekleştirilmiştir. Kumsal, 3 bölgeye (Beymelek-Lagün Kumsalı, Sülüklü Kumsalı, Taşdibi Kumsalı) ayrılarak bir üreme sezonu boyunca izlenmiştir. 2020 üreme sezonunda kumsala toplam 368 Caretta caretta çıkışı olmuş ve bunların 114 (% 30,98) tanesi yuva ile sonuçlanmıştır. Yuva yoğunluğu 9,2 km’lik Demre kumsallarında 12,4 yuva/km olarak hesaplanmıştır. En yüksek yuva sayısına 49 yuva (% 42,98) ile Beymelek-Lagün bölgesinde ulaşılmıştır. Demre kumsallarında gerçekleşen toplam 254 yuvasız (iz) çıkıştan 120 tanesi (% 47,24) Beymelek-Lagün’de, 69 tanesi (%27,17) Sülüklü’de, 65 tanesi de (%25,59) Taşdibi bölgesinde gerçekleşmiştir. Yuvaların denize uzaklıkları 11-63 m (ortalama 29,5±10,35) arasında olup 25-30 m’de yoğunluk görülmektedir. Demre yuvalama alanında yapılmış olan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bunun yanında Demre ilçesi trustik olarak gelişmekte olan bir bölge olduğu için yapılacak çalışmaların ilerideki koruma stratejileri açısından önemi büyüktür.