Öğrenme Tercihi Ölçeği-Analiz’in Geliştirilme Çalışması: Öğretmen Adaylarının Tercihleri.


HACIÖMEROĞLU G., HACIÖMEROĞLU E. S.

International Journal of Educational Studies in Mathematics,, vol.9, no.3, pp.146-160, 2022 (Peer-Reviewed Journal)