Aksaray’da DSİ Küçük Sulama ProjelerindenFaydalanan Bazı Tarım İşletmelerinde SulamaMaliyetlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi


AKTÜRK D., TEKİNER M., ARISOY H.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIX., Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.1111-1116

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1111-1116
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes