ZİHİNSEL ENGELLİLERDE FİZİKSEL AKTIVITEYE YÖNELİK UYGULAMALARIN İÇERİK ANALİZİ


Yılmaz A., ŞENTÜRK U., DEMİR E.

The Journal of Academic Social Science, vol.3, no.13, pp.312-327, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 13
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.312-327
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to; make the scanning on the literature of scientific studies on physical activity for people with intellectual disabilities in Turkey. In this study, particularly the studies on applications for intellectual disabilities and sportmen with intellectual disabilities were taken into consideration by using the scanning method of literature covering 2004-2014. 55 studies in total were identified from the research findings. n=21 as oral and poster papers at international conferences, n=20 as Masters thesis, n=6 Doctoral thesis and n=9 essay studies were taken in account in this study. 42 of them were made as experimental works, 7 as questionnaires, 3 as interviews, 2 as informing and 1 as descriptive study. As examples, 2 studies from each table location has been given place. As a result, studies on physical activity for people with intellectual disabilities in Turkey have to be increased in this respect. We expect that this study would give useful hints to people who would study on this field. Key words: People with intellectual disability (mentally handicapped), Physical Activity, Literature Research 

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de zihinsel engelli bireylerde fiziksel aktiviteye yönelik yapılan bilimsel çalışmaların literatür taramasını yapmaktır. Çalışmada 2004- 2014 yılları arasını kapsayan literatür tarama yöntemi kullanılarak, özellikle zihinsel engellilerde spor uygulamaları ve zihinsel engelli sporcular üzerine yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgularda toplam 55 çalışma tespit edilmiştir. Bu çalışmaların n=21 uluslararası kongrelerde sözlü ve poster bildiri, n=20 Yüksek Lisans tezi, n=6 Doktora Tezi, n=9 makale çalışması şeklindedir. Bunların da 42 tanesi deneysel çalışma, 7 tanesi anket, 3 görüşme, 2 bilgilendirme, 1 betimsel çalışma şeklindedir. Örnek olması açısından her tablodan 2 çalışmaya yer verilmiştir. Sonuç olarak; Bu anlamda Türkiye’de yapılan zihinsel engellilerde fiziksel aktiviteye yönelik çalışmaların artması gerekmektedir. Yaptığımız araştırmanın bu alanda çalışacak kişilere fikir oluşturması açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Zihinsel Engelli, Fiziksel Aktivite, Literatür Araştırması