Arazi Koşullarında İki Noktalı Kırmızıörümcek Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)’nin, Avcı Akar Phytoseiulus persimilis AthiasHenriot (Acari: Phytoseidae) ile Biyolojik Mücadelesi Üzerine Entomopatojen Fungus Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown & Smith (Hypocreales: Clavicipitaceae)’un Etkinliğinin Belirlenmesi


Yaşar İ., Kök Ş., Kasap İ.

3. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 November 2022, pp.36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, ülkemizde önemli bir zararlı olan ve birçok üründe zarar oluşturan iki noktalı kırmızıörümcek Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)’nin mücadelesinde önemli bir avcısı olan Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)’in etkinliği üzerine entomopatojen fungus Paecilomyces fumosoroseus (Deuteromycotina: Hyphomycetes)’un katkısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda domates bitkileri her bir sırada 20 bitki olacak şekilde toplamda 9 sıra halinde deneme alanına dikilmiştir. Çalışmada 4 uygulama sırası mevcut olup diğer sıralar emniyet şeridi olarak bırakılmıştır. 2. ve 4. uygulama sırası üzerine her bir bitkiye 1:10 (P. persimilis: T. urticae) oranında avcı: av salımları yapılmıştır. 6. ve 8. uygulama sırası üzerine ise, her bir domates bitkisi üzerine 10 birey T. urticae salımı yapılmıştır. Salımlardan sonra T. urticae ve P. persimilis bireylerinin bitkilere adaptasyonu için 2 hafta zaman verilmiş ve ardından 2. ve 6. uygulama sıraları üzerine her bir bitkiye entomopatojen fungus P. fumosoroseus’un önerilen tarla dozu (250x108 koloni/100 lt su) 3 kez uygulanmıştır. 8. deneme parseli ise kontrol parseli olarak kabul edilip, bitkiler üzerine su püskürtülmüştür. Uygulamalar yapıldıktan 2 hafta sonra ilk örnekleme yapılarak yapraklar üzerindeki yumurta ve hareketli birey sayıları kaydedilmiştir. Çalışma sonunda en yüksek T. urticae popülasyonunu 70.40±2.88 yaprak başına yumurta + hareketli birey ile T. urticae uygulama grubunda 6. haftada elde edilirken, en düşük T. urticae popülasyonu 24.10±0.51 yaprak başına yumurta + hareketli birey ile T. urticae + P. persimilis uygulama grubunda aynı haftada hesaplanmıştır. Diğer taraftan, en yüksek P. persimilis popülasyonu 4.50±0.44 yaprak başına hareketli birey ile 7. haftada T. urticae + P. persimilis uygulama grubunda sayılırken, en düşük P. persimilis popülasyonunu 3.90±0.84 yaprak başına hareketli birey ile T. urticae + P. fumosoroseus + P. persimilis uygulama grubunda aynı hafta içinde belirlenmiştir. Arazi denemelerinin sonuçları entomopatojen fungusun zararlı akar populasyonları üzerinde olduğu kadar avcı akar populasyonları üzerinde de olumsuz etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak bu çalışmanın sonuçları domates üzerinde T. urticae'nin biyolojik mücadelesinde predatör akar P. persimilis'in ayrı olarak uygulanmasının, entomopatojen fungus P. fumosoroseus ile birlikte uygulanmasına göre daha etkili olduğunu göstermiştir.