Küresel Isınmanın Enfeksiyon Hastalıklarına Etkisi


ALIRAVCI I. D.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.16, pp.284-291, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Infectious diseases are dynamically dependent on the interaction between the population and the current regional climate. Therefore, global warming could cause a significant shift in the spectrum of infectious diseases. Rising sea levels, food shortages and the threat of famine, changes in global precipitation patterns, changes in animal and plant populations, which are the consequences of global warming, are moving towards a life-threatening process with significant consequences over time. Since it is predicted that global warming will have important effects on infectious diseases, research on vector-borne diseases, food and water-borne diseases, and bacterial, viral and fungal infections are increasing. In this review, the effect of global warming on possible infectious diseases is discussed. Keywords: Global warming, climate change, infections.

Bulaşıcı hastalıklar, nüfus ile mevcut bölgesel iklim arasındaki etkileşime dinamik olarak bağlıdır. Bu nedenle, küresel ısınma, bulaşıcı hastalıkların spektrumunda önemli bir kaymaya neden olabilir. Küresel ısınma sonuçlarından olan artan deniz seviyeleri, gıda yetmezliği ve kıtlık tehditi, küresel yağış düzenindeki değişiklikler, hayvan ve bitki popülasyonlarındaki değişiklikler zaman içinde önemli sonuçlara yol açan hayatı tehdit eden bir sürece doğru ilerlemektedir. Küresel ısınmanın enfeksiyon hastalıklarında önemli etkiler oluşturacağı ön görüldüğünden, özellikle vektör kaynaklı hastalıklar, gıda ve su kaynaklı hastalıklar, bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonları üzerine araştırmalar artmaktadır. Bu derlemede küresel ısınma sonucunun olası enfeksiyon hastalıklarına etkisi tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, iklim değişikliği, enfeksiyonlar