Meme Kanseri Tanılı Olguda F 18 FDG PET CT İle Saptanan Dalak Metastazı Olgu Sunumu


TARIK E., ARAS M., ÇABUK M., ERDEMİR R., SALİHOĞLU Y. S.

27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Turkey, 1 - 05 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No