A preliminary study on micronucleus analysis and nuclear anomalies in Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Amphibia: Anura) specimens collected around Vize (Kirklareli) and Ida Mountains (Çanakkale, Turkey)


GÜRKAN M., HAYRETDAĞ S. , YAKIN B. Y. , TOK C. V.

Su Ürünleri Dergisi, sa.29, ss.133-136, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Su Ürünleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.133-136

Özet

Bu çalışmada Vize (Kırklareli) ve Kazdağı (Yenice, Çanakkale) civarında toplanan Pelophylax ridibundus örneklerine ait eritrositlerde mikronukleus analizi yapıldı ve nuklear anomaliler tespit edildi. Bu amaçla Nisan 2011’de Vize’den 9 (5>>, 4++), Mayıs 2011’de Kazdağı’ndan 5 (3>>, 2++) adet P. ridibundus örneği toplandı. Vize’den toplanan örneklerde ortalama mikronukleus sayısı 6±4,17, frekans % 0,3; Kazdağı’ndan toplanan örneklerde ise 0,6±0,43, frekans % 0,03 olarak hesaplandı. İstatistiksel analizler neticesinde iki lokalite arasında toplam mikronukleus sayısı bakımından önemli fark bulunduğu belirlendi (p≤0,05). Çalışmada binuklear, çentikli, tomurcuklu ve küçük loplu olmak üzere 4 tip nuklear anomali saptandı. Vize ve Kazdağı örnekleri arasında toplam nuklear anomali sayısı bakımından fark tespit edilmedi (p=0,31). Araştırmamız sonunda elde edilen bulgulara göre, Vize örneklerinde mikronukleus frekansının daha yüksek bulunması, bölgedeki yoğun tarımsal faaliyetlerde kullanılan genotoksik pestisitlere maruz kalınmayla ilişkilendirilebilir.

In this study, a micronucleus analysis was made on the erythrocytes of the Pelophylax ridibundus specimens collected around Vize (Kırklareli) and Ida Mountains (Yenice, Çanakkale), nuclear anomalies were detected. For this purpose, 9 (5>>, 4++) P. ridibundus specimens were collected from Vize in April 2011 and 5 (3>>, 2++) P. ridibundus specimens were collected from Ida Mountains in May 2011. The mean number of micronuclei was calculated as 6±4.17 and frequency as 0.3% in the specimens collected from Vize, while the mean number of micronuclei was calculated as 0.6±0.43 and frequency as 0.03% in the specimens collected from Ida Mountains. As a result of the statistical analyses, it was determined that there was a significant difference in the total number of micronuclei between both localities (p≤0.05). Some 4 types of nuclear anomalies, i.e. binucleate, notched, blebbed and small-lobed, were detected in the study. No difference in the total number of nuclear anomalies was detected between the specimens of Vize and Ida Mountains (p=0.31). According investigation to the results, Vize samples have a higher frequency of micronuclei associated with intensive agricultural activities used genotoxic exposure to pesticides.