Trakya’daki Tipik Vertisollerin Kil Mineralojileri ve Sulama Planlaması ile Arazi Amenajmanı Kuramları. Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 133-143. 24-27 Mayıs 2001 Kırklareli


ÇAKIR R., Cangir C., Kapur S., Boyraz D.

Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 1 - 04 May 2001, pp.133-143

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kırklareli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.133-143
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No