ÖĞRETMENLERİN İŞ GÜVENLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİ


Koyuncu U., Öztürk Ö. F. (Editor)

Paradigma Akademi Yayınevi, Çanakkale, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Paradigma Akademi Yayınevi
  • City: Çanakkale
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, İstanbul merkez ve ilçelerinde hizmet veren İSTEK Okulları’nda görev yapan öğretmenlerin yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerinin zorunlu kıldığı sorumluluklara ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 24 adet sorudan oluşan bilgi değerlendirme ölçeği hazırlanmış ve katılımcılara yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Veri setleri SPSS 24.0 istatistik yazılımı vasıtasıyla çözümlenmiştir.

Analiz sonucunda, FI-İSG Bilgi Düzeyi faktöründe Bilge Kağan ve Acıbadem okullarında görevli, erkek, evli ve 55-65 yaş arasında olan öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi seviyelerinin araştırmadaki diğer gruplara nazaran daha olumlu cevaplar verdiği tespit edilmiştir.

FII-İSG Farkındalık Düzeyi faktöründe Kaşgarlı Mahmut okulunda görevli öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının araştırmadaki diğer gruplara nazaran daha olumlu cevaplar verdiği tespit edilmiştir.

FIII-İSG Bilgilerine Katılım faktöründe Kaşgarlı Mahmut, Kemal Atatürk, Uluğbey, Belde ve Atanur okullarında görevli, bekar ve 22-32 yaş arasında olan öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği bilgilerine katılım seviyelerinin araştırmadaki diğer gruplara nazaran daha olumlu cevaplar verdiği tespit edilmiştir.