From the Composer's Perspective: A Descriptive Analysis of Yusuf Izeddin Mesçi's Work Titled Shrapnels Coincidence


Yılmaz M. S.

13. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU, Kütahya, Turkey, 8 - 11 June 2023, pp.133-134

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.133-134
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This effect has been analyzed descriptively in the work titled "Chance to the Shrapnels" composed by Yusuf Izzeddin Mesçi for the work "10 Stories, 10 Compositions" in the "Çanakkale Heroic Stories Composition Project" carried out by Çanakkale Onsekiz Mart. State Conservatory 2022. Two-part work; It was composed for Ney, Classical Kemençe, Kanun, Violin, Viola, Cello and Piano. The first part of the composer's work; He describes the sounds of shrapnel bullets heard during the war in the Shrapnel Valley in Çanakkale's Eceabat district. In the second part, the information in the memoirs of Mustafa Kemal Atatürk's Chief of Staff, İzzettin Çalışlar, is explained. Based on the composer's remarkable explanations, the main purpose of the approach is; To tell the background of the composition. For this purpose, it is also aimed that the performer and the audience have information about the narratives of the work. Content analysis technique was used in the qualitative and descriptive study and the data collected with the interview form were analyzed. It is thought that it will contribute to the field. 

Bu çalışmada, 2022 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından yürütülen “Çanakkale Kahramanlık Hikayeleri Beste Projesi” içinde yer alan “10 Hikâye 10 Beste” çalışması için Çanakkale Savaşı’nın kahramanlarına ithafen, Yusuf İzeddin Mesçi tarafından bestelenen “Şarapnellere Tesadüf” isimli eser betimsel olarak analiz edilmiştir. İki bölümden oluşan eser; ney, klasik kemençe, kanun, keman, viyola, viyolonsel ve piyano için kaleme alınmıştır. Besteci eserin birinci bölümünde; Çanakkale Eceabat’ta Şarapnel Vadisi olarak bilinen bölgede savaş esnasında şarapnel mermilerinin çıkartmış olduğu sesleri, ikinci bölümde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmay başkanlığı görevini yürütmüş olan İzzettin Çalışlar’ın anılarındaki bilgileri tasvir etmeye çalıştığını belirtmektedir. Bestecinin dikkat çekici açıklamalarından yola çıkılarak çalışmanın temel amacı, eserin arka planının belirlenmesi ve bestecinin performansa yönelik beklentilerinin ortaya konulmasıdır. Bu amacın yanı sıra icracıların ve dinleyicilerin eserin anlatımı hakkında bilgi sahibi olmaları da hedeflenmiştir. Nitel ve betimsel yapıdaki çalışmada içerik analizi tekniğinden yararlanılmış ve yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler nitel tekniklere göre analiz edilmiştir.