Recent Technological Developments and Innovations in Halal Food Processing Industry


YÜCEER M.

The 9th International Halal and Tayyib Conference, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.55-56

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-56
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The global halal food industry is projected to be worth $1.6 trillion by 2018. The rising awareness about the halal concept worldwide has contributed significantly to the halal food market over the last few years, while global halal food market is estimated to be growing faster than the conventional Food market.  Largest food manufacturers have been ramping up their investment and expertise in a halal. The research focuses on technological developments and innovations in the global halal food industry. 

The meat and poultry segment accounted for the major shares and dominated the halal food market. Whereas Halalan Tayyiban Critical Control Points (HTCCP) and Halalan Tayyiban Supply Chain (HTSC) identified as potential contamination and risks of halal product during manufacturing and supply chain in global market.

This study identifies the key drivers, emerging trends and explores the halal, tayyiban and haram concepts with reference to food safety and current technological developments in processed food industry.

Keywords:Halalan and tayyiban, food products, global halal market, halal food industry, ingredients. 

Dünya çapında 2018 yılına kadar helal gıda endüstrisinin 1,6 trilyon dolara ulaşması öngörülmektedir.Dünyadaki helal konsepti hakkında farkındalığın artması, son birkaç yılda helal gıda pazarına önemli katkılarda bulunması ile küresel helal gıda pazarının geleneksel gıda pazarından daha hızlı artış kaydettiği tahmin edilmektedir. Dünyadaki büyük gıda üreticileri, helal sektöre olan yatırımlarını ve bu sahadaki deneyimlerini arıttırmaktadır. Bu araştırma, küresel helal gıda endüstrisindeki teknolojik gelişmelere ve yeniliklere odaklanmaktadır.

Et ve kümes hayvanı ürünleri ürünleri segmenti helal gıda pazarında diğer ürünlere kıyasla önemli bir yer tutmaktadır.Helal ve Tayyib Kritik Kontrol Noktaları (Halalan Tayyiban Critical Control Points- HTCCP) ve Helal ve Tayyib Tedarik Zinciri (Halalan Tayyiban Supply Chain - HTSC), dünya pazarında imalat ve tedarik zinciri boyunca helal ürünün güvenliği ve kontaminasyon riskinin tespiti açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışma, gıda güvenliği ve işlenmiş gıda endüstrisindeki güncel teknolojik gelişmelere atıfta bulunarak, ortaya çıkan eğilimleri tanımlamakta helal, tayyib ve haram kavramlarını gıda sektöründe gelişen yenilikçi teknolojiler çerçevesinde ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Helal ve tayyib, gıda ürünleri, küresel helal pazarı, helal gıda endüstrisi, girdi-bileşen.