ECONOMIC REFLECTIONS OF THE TRANSFORMATION OF SOCIAL DISTANCE CONCEPT IN EVERYDAY LIFE AFTER COVID-19 TO VIRTUAL CONTACT


Creative Commons License

Yıldırım A., Bilici S.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.554-591, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Diğer insanlarla sosyal etkileşim yoluyla kendi benliğinin farkında olan insanlık, 21. yüzyılda sosyalleşme ihtiyacını karşılamanın ve diğer insanlarla iletişime dayalı olarak etkileşim kurmanın yeni yollarını keşfediyor. Covid-19 pandemisi ile ortaya çıkan sosyal izolasyon, modern insanın sosyal yaşamının ve eğlence sektörünün sürdürülebilirliğinin önünde önemli bir engeldir. Ancak sosyalleşme ihtiyacı doğrultusunda insanlar çağın iletişim teknolojileri ile bu engelleri aşarak kendi çevrim içi sosyal aktivitelerini oluşturmaktadırlar. Küresel kriz döneminde ortaya çıkan bu yeni sektör, dijitalleşmenin yeni ekonomik sermayesinin oluşmasını sağlıyor. Çalışma kapsamında pandemi döneminde ekonomik hacminde daralma yaşayan eğlence sektörünün adaptasyonu, bir kurtuluş yolu olarak dijital dünyaya geçiş irdelenmiştir. Bu inceleme doğrultusunda gerçekleştirilen çeşitli çevrimiçi faaliyetler detaylı olarak incelenmiş ve elde edilen bulgularla sektörün geleceği tartışılmıştır.