Geology and Mineralogy Properties of Yenice Opal, Çanakkale, NW Türkiye


Çalık A.

75. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the geology and mineralogy of Yenice opals that outcrop in the southeast of the village of Yenice (Çanakkale), were investigated. Red, yellow, and beige-colored opals are composed mainly of opal CT on the basis of the XRD analyses. SEM images show that the internal structure of the Yenice opal consists mainly of spherulitic texture. In Yenice opal, the major element composition of the opal by SEM reveals that opals mainly comprise silica. Si and O elements are also accompanied by Al, Fe, and Ca. The red opal has a concentration of Fe with Cu and Ti accompanying Si and O elements.

Yenice opals are found parallel to the fault zone in the region in the form of veins formed as a result of hydrothermal alteration due to dacite composition lavas belonging to Ezine volcanic. This fault might have served as a fracture system that provided pathways for the circulation of low-T silica - rich hydrothermal solutions in the region

Bu çalışmada, Yenice (Çanakkale) köyünün güney doğusunda yüzeylenen Yenice opallerinin jeolojisi ve mineralojik özellikleri çalışılmıştır. Kırmızı, sarı ve bej renklerde bulunan opaller, XRD sonuçlarına göre Yenice opali, başlıca Opal CT bileşimindedir. Opallere ait taramalı elektron Mikroskop (SEM) analiz sonuçlarına göre küresel doku özelliği tespit edilmiştir. SEM element dağılımı (EDX) analizleri sonucu Yenice opallerin başlıca silikat bileşiminde olduğunu göstermiştir. Ayrıca Al, Fe ve Ca elementleri Si ve O elementlerine küçük miktarlarda eşlik etmektedir. Ayrıca, kırmızı renkli opallerde Fe, Cu ve Ti elementleri Si ve O ile birlikte yer almaktadır.
Yenice opalleri damar şeklinde, bölgedeki fay zonuna paralel, Ezine volkanitlerine ait dasit bileşimli lavlara bağlı olarak hidrotermal alterasyon sonucu gelişmiştir.
Bölgedeki bu fay zonu muhtemelen hidrotermal silis akışkanlar için geçiş yolu oluşturarak opal damarlarının oluşumunu sağlamıştır.