MARMARA BÖLGESİNDE ÜRETİM YAPAN PEYNİR FABRİKALARINDA PEYNİR SUYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR


BODUR A. E., Bilgücü E.

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu'2009, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.II, pp.70-71

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: II
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70-71
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

PUTTING INTO USE OF WHEY IN THE CHEESE FACTORIES THAT ARE ENGAGED IN PRODUCTION IN THE MARMARA REGION AND THE PROBLEMS THAT ARE ENCOUNTERED
Whey used to be defined as a by product in the production of cheese and it used to be seen as a residue since its economic value was very little. As the nutritional and functional characteristics of whey components are understood and also these components can be partly or entirelyseparated in paralel to technological developments and they can be transformed into other products, today whey is accepted to be aproduct of the cheese industry. In this study, 15 businesses were chosen in such a way as to cover the Marmara region. The technical stuff who work in these businesses were asked various questions that were composed of 12 parts. The responses that were obtained were assessed under 4 headings. According to this, whey is used mostly in the production of lor cheese, whey powder and whey protein. The most frequently encountered problems are falls in pH, low microbiological quality, infiltration of unwanted substances such as salt, etc and the determination of the prices without any controls. All of the businesses have reported that they definetely treat whey before discharging it into sewage system.

Peynir suyu önce peynir üretiminde bir yan ürün olarak tanımlanır, ekonomik değeri çok az olduğundan bir artık olarak kabul edilirdi. Peynir suyu bileşenlerinin besleyici ve fonksiyonel özelliklerinin anlaşılması, ayrıca teknolojik gelişmelere paralel olarak bu bileşenlerin kısmen veya tamamen ayrılabilmesi ve diğer ürünlere dönüştürülebilmesi ile peynir suyu günümüzde peynir endüstrisinin bir ürünü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada Marmara bölgesini kapsayacak şekilde 15 işletme seçilmiştir. Bu işletmelerde çalışan teknik personele 12 kısımdan oluşan çeşitli sorular yöneltilmiştir. Alınan yanıtlar 4 ana başlık altında değerlendirilmiştir. Buna göre peynir suyu en çok lor peyniri, peynir suyu tozu ve peynir suyu proteini üretiminde kullanılmaktadır. pH daki düşmeler, düşük mikrobiyolojik kalite, tuz v.b. istenmeyen maddelerin karışması ve fiyatların kontrolsüz olarak belirlenmesi en çok karşılaşılan sorunlardır. Bütün işletmeler peynir suyunu kanalizasyon sistemine bırakırken mutlaka arıtmadan geçirdiğini bildirmiştir.