Immunosuppressive Patient Problem in Probiotic Use: Saccharomyces boulardii fungemia in a patient receiving cancer chemotherapy: Case Report


Creative Commons License

Alkan Çeviker S. , Yıldırım H., Yıldız E.

Black Sea Journal of Health Science, cilt.3, sa.1, ss.14-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Black Sea Journal of Health Science
  • Sayfa Sayıları: ss.14-17

Özet

Özet Probiyotikler genellikle, Clostridium difficile'nin neden olduğu antibiyotikle ilişkili ishal tedavisinde bir adjuvan olarak reçete edilir ve güvenilir bir preparat olarak kabul edilir. Ancak son zamanlarda, literatürde, probiyotik tedavisi sonrası özellikle immunsupresif hastalarda gelişen fungemilerle ilgili bildirimler mevcuttur. Biz bu yazımızda, mide kanseri nedeniyle kemoterapi alan, Saccharomyces boulardii içerikli probiyotik tedavisi sonrası fungemi gelişen ve yoğun bakım yatışı gerektiren bir olguyu sunmayı amaçladık. Anahtar Sözcükler: Saccharomyces boulardii, Probiyotik, Fungemi.