Investigation of the Antibacterial Activity of Syzygium aromaticum Essential Oils


Creative Commons License

MERİÇLİ YAPICI B., Çalışgan M.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.6, no.10, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Investigation of the Antibacterial Activity of Syzygium aromaticum Essential Oils

Abstract

In this study, the antibacterial activity of Syzygium aromaticum commercial essential oils against eight different clinical bacteria was investigated. Five different commercial essential oils, the research material, were obtained from the market. Proteus mirabilis, Shigella dysenteriae, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus caprae, Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus were used as clinical bacteria in the study. Antibacterial activity of commercial essential oils was determined by disk diffusion and Minimum Inhibition Concentration (MIC) tests. Disc diffusion findings obtained from essential oils against clinical bacteria were evaluated by comparing them with findings from various antibiotics. By considering the results of disk diffusion, the MIC values of three commercial oils were determined. When the results of the research were evaluated in general, two different commercial essential oils of Syzygium aromaticum species were found to be more effective than antibiotics against tested bacteria. In the next stages of the research, it is planned to determine the chemical components of commercial essential oils by GC-MS analysis and to demonstrate the effectiveness of essential oils on bacterial cells by electron microscopy.

Keywords: Clov bud, Essential oil, Clinic bacteria, Antimicrobial activity.

Syzygium aromaticum Uçucu Yağlarının Antibakteriyal Aktivitesinin İncelenmesi

Özet

Bu araştırmada sekiz farklı klinik bakteriye karşı Syzygium aromaticum ticari uçucu yağlarının antibakteriyal aktivitesi araştırılmıştır. Araştırma materyali olan beş farklı ticari uçucu yağ piyasadan temin edilmiştir. Çalışmada klinik bakteri olarak Proteus mirabilis, Shigella dysenteriae, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus caprae, Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus aureus kullanılmıştır. Ticari uçucu yağların antibakteriyal aktivitesi disk difüzyon ve Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu (MİK) testleri ile belirlenmiştir. Klinik bakterilere karşı uçucu yağlardan elde edilen disk difüzyon bulguları çeşitli antibiyotiklerden elde edilen bulgular ile karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilmiştir. Disk difüzyon sonuçları dikkate alınarak etkili bulunan üç ticari yağın MİK değerlerleri tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; Syzygium aromaticum türüne ait iki farklı ticari uçucu yağın klinik bakterilere karşı antibiyotiklerden daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bundan sonraki aşamalarında ticari ucu yağların GC-MS analizi ile kimyasal bileşenlerinin belirlenmesi ve elektron mikroskobu ile uçucu yağların bakteriyal hücreler üzerine etkinliklerinin gösterilmesi planlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Karanfil tomurcuğu, Uçucu yağ, Klinik bakteriler, Antimikrobiyal aktivite