Okul Öncesi 5 Yaş Grubunda Algisal Motor Gelişim Programinin Denge Ve Çabukluk Üzerine Etkisinin İncelenmesi"


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K., ŞENTÜRK U., AKİF T.

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.338-339

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.338-339
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Preschool is a period when the most positive and lasting contributions could be made to the skill of movement. This period covers the stages of development which could guide all the life. It is known that appropriate training programs could accelerate the development of a child in these sensitive phases of age. The aim of this study, thus, is to determine the influence of the perceptional motor development program on balance and fastness in 5-year old preschool children.

Method: A total of 36 children, including 16 girls and 20 boys who were five years old and attending preschool educational institutions, participated in the study. The program of playing  and movement activities was applied to the children for 40 minutes a day, 2 days a week and for eight weeks in total. Pretest and posttest differences between the groups were examined by the independent samples t-test. In this research, the pretest-posttest application model was used for the experimental group. Children’s motor performances were measured by the tests of balance on one foot, fastness, catching, standing broad jump and sprinting. Descriptive statistics of all the data obtained in the data analysis were calculated by the SPSS-15 software package.

Findings: Children participating in the survey length averages/= 113,68 ± is 19,92, girls ' is (/= 117,1 ± 5.93), male children (/= 111, 24 ± 25,59) longer than has been observed. Weight averages/= 22,26 ± 4.25 is, girls ' (/= 23.30 ± 5.40), boys (/= 21,52 ± 4.25) are heavier than have been observed. Children participating in the survey as shown in the last measurement the last length measurements (/= first with length measurements 4.78 ± 119,7 (/= 113,68 ± 19,92) have been observed to increase in line with the refrontolo among children by standing long jump preliminary test averages/= 88,77 ± 13,65 last test averages is observed as 12,56/= 94,36 ±. Preliminary test with the last test is a positive increase in between. Preliminary test and the final test in the measurements, the girls (/= 85,26 ± 12,82;/= 94,66 ± 11.62) boys (/= 91,28 ± 13,97;/= 94,14 ± 13,47) according to their better performance have been identified. the research involved children.

Results: It was concluded in the end of the research that the girls and boys who attended the 8-week playing and movement activities showed positive development in all variables based on their pretest and posttest motor performance values. It was found in the pretest and posttest measurements that girls performed better than boys in the balance on one foot (seconds) (13,4 ± 4,35 and 16,78 ± 4,29 versus 12,66 ± 3,66 and 16,52 ± 2,9), fastness (20 m running) (5,92 ± 0,68 and 5,63 ± 0,49 versus 5,98 ± 1,11 and 5,95 ± 0,70), ball-catching (22,38 ± 4,92 and 24,19 ± 4,68 versus 20,93 ± 6,22 and 23,06 ± 5,79) and long-jumping (85,26 ± 12,82 and 94,66 ± 11,62 versus 91,28 ± 13,97 and 94,14 ± 13,47).

Keywords: Preschool, playing and movement activities, motor performance, balance, fastness.

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Okul öncesi, hareket becerisine en olumlu ve kalıcı katkıların yapılabileceği bir dönemdir. Bu dönem tüm yaşama yön verebilecek gelişim aşamalarını kapsar. Duyarlı yaş evrelerinde uygun eğitim programlarının çocuğun gelişimini hızlandırdığı bilinmektedir. Buradan hareketle, okul öncesi 5 yaş grubunda algısal motor gelişim programının denge ve çabukluk üzerine etkisini saptamaktır.

Yöntem: Çalışmaya Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına giden 5 yaş grubu 16 kız 20 erkek olmak üzere toplam 36 çocuk katılmıştır. Oyun ve hareket etkinlikleri programı sekiz hafta süreyle çocuklara haftada 2 gün 40 dakikalık uygulanmış ve gruplar arasındaki ön-test son-test farklılıkları bağımsız grup t testi ile incelenmiştir. Bu araştırmada denek grubuna yönelik ön test son-test uygulama modeli kullanılmıştır. Çocukların motor performansları; tek ayak üzerinde dengede durma, çabukluk testi, yakalama testi, durarak uzun atlama testi ve sürat koşusu testleri ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde elde edilen tüm verilerin betimleyici istatistikleri SPSS-15 paket programı kullanılarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan çocukların ön boy ölçümleri  (X =113,68±19,92) ile son boy ölçümleri (X=119,7±4,78) arasında gelişimleri doğrultusunda artış gözlemlenmiştir. Çocukların durarak uzun atlama ön test (X=88,77±13,65) son test (X=94,36 ±12,56) olarak gözlemlenmiştir. Ön test ile son test arasında pozitif yönde bir artış olduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılan çocukların dengede durma ön test (X=12,97±3,92) son test ise (X=16,72 ±3,51) olarak gözlemlenmiştir. Ön test ile son test arasında pozitif yönde bir artış olduğu görülmektedir. Ön test ve son testteki ölçümlerde kız çocukların (X=13,4±4,35; X=16,78±4,29) erkek çocuklarına (X=12,66±3,66 ; X=16,52±2,9) göre daha iyi performans gösterdikleri tespit edilmiştir.

Sonuç: Araştırmanın sonunda; 8 haftalık oyun ve hareket eğitimine katılan erkek ve kız çocukların motor performans testlerinde pozitif yönde gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan çocukların boy ve kilolarının ön-test ve son-test antropometrik ölçümleri pozitif yönde artış göstermiştir. Araştırmaya katılan kız çocuklarının yakalama becerisi, dengede durma ve çabukluk sürat koşusu testlerinde erkek çocuklara göre daha iyi performans sergilediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, Motor Performans, Denge, Çabukluk.