Killerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özelliklerinin plastikliğe olan etkisi


Creative Commons License

Durgut E., Yıldırım Y., Yiğit Pala Ç., Kayacı K., Ergin H.

16. Ulusal Kil Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 05 September 2015, no.127, pp.2-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-7
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Plastic and non-plastic raw materials are used in the ceramic tile production. These raw materials have different effects on the ceramic bodies. Feldispathic minerals are used to achieve high degree vitrification (glass formation), quartz is used as filler and skelton, calcite-dolomite as also filler and makes body porous and clay minerals gives plasticity which provides shaping. Plasticity is directly proportionate to the water intake of the clay minerals therefore less plastic bodies cause shaping problems while more plastic bodies lead to drying cracks. Due to these reasons it is important to know the plasticity degrees of the clays which used in the ceramic body compositions. Clay raw materials that involve kaolinite, montmorillonite, illite, chloriteas as clay minerals, mica, quartz, ferrous minerals as nonclay minerals are used in the production of ceramic tile production. Physical, chemical and mineralogical structures of the clays affect plasticity and it is an imperative issue so as to understand the impact mechanism while generating ceramic body compositions. In this study physical, chemical and mineralogical properties of the clays are researched along with plasticity behavior.

Seramik karo üretiminde kullanılan hammaddeler plastik killer ve plastik olmayan kil dışı mineraller olmak ikiye ayrılmaktadır. Bu hammaddelerin her birinin bünyeye farklı etkileri vardır. Feldspatlar sinterleşme derecesini yükseltme ve cam faz oluşturma, kuvars dolgu olarak iskelet oluşturma, kalsit-dolomit bünyede yine dolgu olarak porozite sağlama ve kil mineralleri plastik özellikleri nedeniyle şekillendirmeyi sağlamaktadır. Plastiklik kilin yapısına alabildiği su miktarıyla doğru orantılı olarak arttığı için az plastik olan bünyelerde şekillendirme problemlerine yol açarken fazla plastik olan bünyeler için ise kurutma problemleri baş göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı seramik bünyelerin üretiminde kullanılan killerin plastiklik derecesi seramik üretiminde önemli bir parametredir. Seramik ürünlerin üretiminde kullanılan killerin içinde; kaolinit, montmorillonit, illit, klorit gibi kil mineralleri ve mika, kuvars, demir mineralleri gibi kil dışı minerallerden oluşmaktadır. Killerin bu içerikleri fiziksel, kimyasal ve mineralojik yapılarını değiştirdiği için plastiklik özelliklerine etki etmektedir ve bu etki mekanizmasını anlamak seramik bünyelerin oluşturulması aşamasında önem kazanmaktadır. Bu çalışmada killerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özelliklerinin plastiklik davranışına etkisi araştırılmıştır.