Eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlerin okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri


Creative Commons License

USLU B.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.37, ss.172-188, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 37
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.172-188

Özet

Bu araştırmanın amacı; eğitim yönetimi alanında görev yapan akademisyenlerin, okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler, mevcut yeterlikleri ile ilgili sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın kavramsal yapısı için alanyazın taranmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi eğitim yönetimi alanındaki öğretim üyelerinden bazılarıyla gerçekleştirilen ön görüşmeler sonucu gerekli değişiklikler yapılarak formun son hali oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu ise; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim yönetimi alanında görev yapan on akademisyenden oluşmaktadır. Yapılan görüşmelerde ses kaydı yapılmış ve elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Bulgular tablolaştırılarak ve direkt alıntılar yapılarak sunulmuştur. Eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlere göre okul yöneticilerinin; örgütün yapısı, yönetim süreçleri, finansman, vb. teknik,; motivasyon, işbirliği oluşturabilme, bireysel farklılıkları gözetme, vb. insancıl; yönetim kuramları, eğitim felsefesi, liderlik kuramları vb. kavramsal yeterliklere sahip olmaları gerektiği belirtilmektedir. Yeterliklerle ilgili temel sorunlarının ise eğitim felsefesi, iletişim, finans ve yönetim süreçleriyle ilgili oldukları dile getirilmiştir.  Uygun düzeyde öğretmenlik deneyimi, içeriği güncel olan yazılı sınav, lisansüstü öğrenim görme ve hizmet içi eğitimlerde seçim serbestliği bu sorunların çözümüne yönelik öneriler arasında yer almaktadır.