Agro Turizm Tesislerinin Gastronomi Faaliyetleri Açısından İncelenmesi: Çanakkale Örneği (Research on Agro-Tourism Facilities in Terms of Gastronomy Activities: Çanakkale Sample)


DENİZ S., ÖZDEN O., AKGÜN O., YILDIRIM H. M.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.3, pp.364-378, 2018 (Peer-Reviewed Journal)