Evaluation of the Findings Regarding the Public Procurements Reached by the Turkish Court of Accounts in Audits on Municipalities


Creative Commons License

Işık S., Engin R.

Denetişim, no.25, pp.160-178, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Denetişim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.160-178
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In Turkey, tenders related to the procurement of goods or services and construction works by municipalities and affiliated administrations are made in accordance with the principles determined in the Public Procurement Law. The share of the procurements of municipalities and affiliated administrations in the total public procurement is quite high. Procurements made by municipalities and affiliated administrations must comply with the basic procurement methods and principles in the Public Procurement Law. In addition, the public interest should be considered in the tender processes, and the principle of transparency and competition should be taken as a basis. It is only possible to determine to what extent all these have been fulfilled through auditing. For this reason, the Turkish Court of Accounts plays an important role as an external audit unit. 

Türkiye’de belediye ve bağlı idarelerin mal veya hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihaleler Kamu İhale Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yapılmaktadır. Belediye ve bağlı idarelerin alımlarının toplam kamu alımları içerisindeki payı oldukça fazladır. Belediye ve bağlı idarelerce yapılan alımların Kamu İhale Kanunu’nda yer alan temel ihale yöntemlerine ve ilkelerine uygun olması gerekmektedir. Ayrıca ihale süreçlerinde kamu yararı gözetilmeli, şeffaflık ve rekabet ilkesi esas alınmalıdır. Tüm bunların ne derece yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi yalnızca denetimle mümkündür. Bu sebeple dış denetim birimi olarak Sayıştay’a önemli rol düşmektedir.