Effect of the application of chemical fertilizer and different organic substances on some properties of soil in annual ryegrass cultivation


Creative Commons License

Demiray H. C., Özaslan Parlak A., Parlak M.

MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES (MKUJAS), vol.28, no.1, pp.113-121, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The application of chemical fertilizer and different organic substances into the soil can increase plant yield and improve some physical and chemical properties of soil. A field experiment was conducted for 2 years to determine the effect of the application of chemical fertilizer (ammonium sulphate-21% N), control and different organic substances (farmyard manure, chicken manure, leonardite, biofertilizer,  pea + annual ryegrass, mixtures of common vetch + annual ryegrass) on aggregate stability, bulk density, pH, electrical conductivity, organic matter, total N, available  P, K, Ca, and Mg concentration of soil at a depth of 0-5 cm and 5-20 cm in annual ryegrass cultivation. The field experiment was established in a randomized complete block design with 3 replications. Some physico chemical analyzes were carried out on the soil samples taken from the study area. Farmyard manure affected the available P and K in the soil at a depth of 0-5 cm of the applications of different organic and inorganic substances. With the application of farmyard manure, the available P and K content of the soil has increased. The  application of chemical fertilizer and organic substances did not affect the remaining properties of soils taken from 2 depths. It is suggested that the long term field experiments should be conducted to determine the effect of the application of chemical fertilizer and organic substances on the properties of soil. 

Kimyasal gübre ve farklı organik  maddelerin toprağa verilmesi bitki verimini artırabilir ve bazı fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerini iyileştirebilir.Tek yıllık çim yetiştiriciliğinde kontrol, kimyasal gübre (amonyum sülfat, %21 N) ve farklı organik madde uygulamalarının (çiftlik gübresi, tavuk gübresi, leonardit, biyolojik gübre, yem bezelyesi+tek yıllık çim karışık ekimi, yaygın fiğ+tek yıllık çim karışık ekimi) 0-5 cm ile 5-20 cm derinlikteki toprakların agregat stabilitesi, hacim ağırlığı, pH, elektriksel iletkenlik, organik madde, toplam N, alınabilir P, K, Ca ve Mg konsantrasyonlarına etkilerini belirlemek amacıyla 2 yıl süreyle tarla denemesi yürütülmüştür. Tarla denemesi tesadüf blokları deneme tertibinde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Alınan toprak örneklerinde bazı fizikokimyasal analizler yapılmıştır. Elde edilen verilere göre kimyasal gübre ve farklı organik madde uygulamalarından sadece çiftlik gübresi 0-5 cm derinlikteki toprakta alınabilir fosforu ve potasyumu etkilemiştir.Çiftlik gübresi uygulamasıyla toprağın alınabilir P ve K kapsamı artmıştır. Diğer kimyasal gübre ve organik madde uygulamaları her iki derinlikten alınan toprakların başka özelliklerini etkilememiştir. Tek yıllık çim yetiştiriciliğinde kimyasal gübre ve organik madde uygulamalarının toprak özelliklerine etkisini belirlemek için daha uzun süreli tarla denemeleri kurulmalıdır