Laminat Kompozitin Cep Frezelenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü Ve Boyutsal Tamlığın Değerlendirilmesi


Creative Commons License

MOTORCU A. R., BİLGE T.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.79-100, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the main effects, % additions and optimum values of control factors (tool path strategy, tool type and material, cutting speed, feed rate, step over) on surface roughness and dimensional accuracy were determined by using Taguchi Method, main effect graphs, Variance analysis and Gray Relational Analysis method in pocket machining on laminate composites. According to the study results, the most effective parameters on the surface roughness were cutting tool type and material (70.90%), cutting speed (9.40%) and step over (8.20%), respectively. Likewise, a significant effect of cutting tool type and material (99.35%) was observed on the dimensional accuracy, while the total effect of other parameters remained below 1%. Optimum levels of control factors to achieve both minimum surface roughness and dimensional accuracy closer to the nominal size were determined as TPS2:Linear pocket machining, Ct3:Rounded edge helical HSS end mill, Vc3:350 m/min, f2:0.011 mm/rev and SO1:3 mm. On the other hand, the performance of the solide carbide tools on the surface roughness and dimensional accuracy in pocket milling on the laminated composite was found to be poor.

Bu çalışmada, laminat kompozitler üzerine cep işlemede kontrol faktörlerinin (takım yolu stratejisi, takım tipi ve malzemesi, kesme hızı, ilerleme miktarı, kesici takımın yana kayma mesafesi) yüzey pürüzlülüğü ve boyutsal tamlık üzerindeki ana etkileri, % katkıları ve optimum değerleri Taguchi Metodu, ana etki grafikleri, Varyans analizi ve Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametreler sırasıyla kesici takım geometri ve malzemesi (% 70.90), kesme hızı (%9.40) ve yana kayma mesafesi (%8.20) olmuştur. Aynı şekilde, boyutsal tamlık üzerinde de kesici takım tipi ve malzemesinin (%99.35) anlamlı bir etkisi gözlemlenmiş iken diğer parametrelerin toplam etkisi % 1’in altında kalmıştır. Hem minimum yüzey pürüzlülüğü ve hem de nominal ölçülere daha yakın boyutsal tamlıkta cepler elde etmek için kontrol faktörlerinin optimum seviyeleri; TPS2:Doğrusal cep işleme, Ct3:Yuvarlak uçlu helisel HSS parmak freze, Vc3:350 m/dak, f2:0.011 mm/dev ve SO1:3 mm olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, kompozit laminatlar üzerine cep işlemede yüzey pürüzlülüğü ve boyutsal tamlık üzerinde karbür takımların performansı zayıf bulunmuştur.