An Assessment of the Economic Impacts of Covid-19 and the Economic Response to Pandemic


Creative Commons License

Eroğlu E.

International Journal of Public Finance, vol.5, no.2, pp.221-236, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

2019’un sonlarında Çin’in Wuhan Kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını 2020’nin sonuna gelinmesine rağmen başta sağlıkve ekonomi olmak üzere gündelik yaşamın her alanını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Covid-19, 21. yüzyılda gerçekleşen diğer salgınlardan iki açıdan farklılaşmaktadır. Bunlardan ilki salgının çok daha geniş bir coğrafi alana yayılmasıdır. İkincisi ise ekonominin küreselleşmesi ve tedarik zincirleriyle ülkelerin birbiryle bağımlı ticari ilişkiker içinde olmasından kaynaklı salgının ekonomik etkisinin de küresel düzeyde olmasıdır. Ülkelerde peşi sıra gözlemenen olumsuz tablolar ekonomilerin böylesi bir sürece ne denli hazırlıksız olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgınının ekonomik etkisinin ve pandemiyle mücalede alınan ekonomik tedbirlerin ülke deneyimleri üzerinden ortaya koymaktır. Bu kapsamda salgının ekonomik açıdan olumsuz etkisi hem makro-ekonomik göstergelerden hem de Covid-19’la mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerle ele alınmaktadır. Çalışmada benimsenen yöntem ülke deneyimlerin incelenmesidir. İcelemeye konu edilen ülkeler ise Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Türkiye’dir. Çalışma ile varılan sonuç; Covid-19’un ekonomik etkisinin uzun bir zaman daha küresel ekonominin gündeminde olacağıdır. Alınan tedbirlere rağmen salgının yayılmasına ya da önlenmesine dair henüz çözüm getirelemediği gibi ekonomik kayıpların telafisi dahi mümkün olamamıştır. Bu durum salgının süresinin ve ekonomik etkisinin aynı zamanda kapitalist sistemin işleyişi ile ilgili olmasından kaynaklanmaktadır.