MİMARİ SUNUM SÜREÇLERİNİN GÖRSEL İLETİŞİM BOYUTUNUN TASARIM ODAKLIDÜŞÜNME METODU İLE ÇÖZÜMLENMESİ


Creative Commons License

Mayda M.

8. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2022, pp.214-220

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.214-220
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Dijitalleşme olarak isimlendirilen Endüstri 4.0 süreci ile birlikte tasarım disiplinin hem fiziksel hem de sanal dünyada etkinliğini artırdığı görülmektedir. Özellikle dijital görsel kültür ile teknoloji referanslı görsel iletişim süreçlerin insanın iş ve sosyal hayatına çok daha fazla noktadan temas ettiği tespit edilmektedir. Mimarlık gibi tasarımın tüm bileşenlerinin etkin kullanıldığı disiplinlerde, sunum, pazarlama ve dijital etkileşim gibi görsel iletişim süreçlerinde kullanılan teknik ve yöntemlerde de yeni yaklaşım ve modeller denenmektedir. Bu minvalde mimarlık alanının en önemli süreçlerinden olan mimari sunum aşamasının günümüzde daha verimli bir şekil gerçekleştirilebilmesi için Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden yararlanılabilir. Metot da Empati, Tanımlama, Fikir Üretme, Prototip ve Test Etme olarak isimlendirilen modüller mevcuttur. Bu açıdan metot mimari sunum sürecinin daha verimli geçmesi, özellikle projenin hedef kitleye daha etkili ve çok yönlü bir şekilde sunulmasında çözüm üretebilir. Bu çalışmada Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin mimari sunum sürecine nasıl entegre edileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma betimsel bir çalışma olup, nitel verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Tasarım Odaklı Düşünme metodunun özellikle mimari sunum tasarımında ve kurgulanmasında hangi başlıklarda sürece katkı sağlayacağı belirtilmeye çalışılmıştır. Günümüzde Tasarım Odaklı Düşünme metodu; pazarlama, ürün ve hizmet geliştirme, marka ve kurum yönetimi, dijital medya ve reklamcılık gibi farklı disiplinlerin görsel iletişim süreçlerinde kullanıldığı için, çalışmanın özellikle mimarlık alanının literatürüne de katkı sağlaması beklenmektedir.