Yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktörler


Creative Commons License

ÖZERDOĞAN Ö., YÜKSEL B., ÇELİK M., OYMAK S., BAKAR C.

Turkish Journal of Public Health (Türkiye Halk Sağlığı Dergisi), vol.16, no.2, pp.90-105, 2018 (Peer-Reviewed Journal)