Normal Akciğer Grafisi Olan 21 Yaşındaki Bir Olguda Solunum Yetmezliği


Creative Commons License

Gönlügür T., Gönlügür U.

SOLUNUM HASTALIKLARI, vol.18, no.2, pp.84-87, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: SOLUNUM HASTALIKLARI
  • Page Numbers: pp.84-87
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

A 21-year old male patient was admitted with the complaints of dyspnea, cough, fever, and pleuritic chest pain for one week duration. Chest X-ray was normal but thorax computerized tomography showed alveolar and interstitial opacities in both lung fields. Irreversible airway obstruction was found in pulmonary function tests. There was type I respiratory failure in arterial blood gas analysis. IgM type autoantibodies against Legionella were positive. In this paper, we discussed the differential diagnosis in such patients.

Yirmi bir yaşında erkek olgu bir haftadır devam eden nefes darlığı, öksürük, ateş ve plöritik göğüs ağrısı yakınmalarıyla başvurdu. Akciğer grafisi normaldi ancak toraks bilgisayarlı tomografide her iki akciğer alanlarında alveoler ve interstisyel opasiteler saptandı. Solunum fonksiyon testlerinde irreversibl hava yolu obstrüksiyonu bulundu. Arter kan gazı (AKG) incelemesinde tip I solunum yetmezliği vardı. Legionella-IgM antikorları pozitif idi. Bu yazımızda böyle olgularda ayırıcı tanıyı tartışmaktayız.