Ortaokullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kigilik Özellikleri


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K., DEMİR E., CERRAHOĞLU N., KARAKOÇ B., ŞENTÜRK U.

2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi,, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2013, pp.61-62

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-62
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kişilik Özellikleri Ortaöğretim Okullarında Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin

ÖZET

Bu araştırmada ortaöğretim okullarında öğretmenlik beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterlik kişilik kendileri tarafından nasıl algılandığı belirlemek için amaçlanmıştır. Anket modeli Bu araştırmada kullanılmıştır. Araştırmanın cümle 'sorunu "beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik kişisel kendileri tarafından değerlendirilir nasıl?" Idi araştırmanın örneklemi ya kamu ya da özel ortaöğretim okulları 2011-2012 eğitim-öğretim yılında görev beden eğitimi öğretmenlerinin oluşuyordu Milli Eğitim Bakanlığı. Araştırmada İstanbul'da çalışmış 224 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. veriler bu araştırmada elde edildi; frekans dağılımı için sosyal-demografik nitelik, cinsellik, yaş, görev yılı ve farklı duruma göre okul değişkenlerinin türü ile mesleki yetkinlik kişilik ölçeğinin faktör noktaları verileri tanımlayıcı analizler, bağımsız t-testi ve Kruskal-Wallis testleri elde etmek için kullanıldı. aşağıdaki gibi bu çalışmanın bulguları şunlardır: Beden eğitimi öğretmenleri kendileri tarafından mesleki kişilik yetkinlik açısından "tamamen adequated" vardır. Beden eğitimi öğretmenleri, tamamen beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik kişisel hakkında adequated olduğunu gösterdi; yansıtıcı etkileşim, etkileşim profesyonel ve yansıtıcı boyutları insan onuru ve adalet, motivasyon etkileşim, coşku ve bağlılık saygı. Cinsellik göre, beden eğitimi öğretmenlerinin yaş ve görev yılı olarak anlamlı farklı bulunmadı. Ama okulun değişken tipine göre kişinin lehine özel okulda farklı anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmeni, Kişilik, Kişisel yeterlilik.

Ortaokullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri

Araştırmada, ortaokullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tarama kipsatırı Uygun Olarak Düzenlenen ARAŞTIRMANIN sorun cümlesini; Beden eğitimi öğretmenlerinin kişilik Özellikleri nasıldır? oluşturmaktadır sorusu. ARAŞTIRMANIN örneklemi, 2012-2013 Öğretim Yılında İstanbul il Sınırları icinde Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı resmi Özel ortaokullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinden oluşmaktadır ettik. Araştırma 224 beden eğitimi öğretmeni Ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada PERI Kişilik Envanteri beden eğitimi öğretmenlerine uygulanarak Veriler Elde Edilmiştir. Araştırmada Elde edilen verilerin; Sosyo-Demografik Özellikler Click frekans dağılımları, kişilik ölçeği Faktör Puanları Ile Cinsiyet, yaş, faziletli Yılı okul Türü değişkenlerine Göre Farklılaşma Durumları parametrik Bağımsız Grup t Testi parametrik Olmayan Kruskal Wallis Testleri yapılarak RESULTS Elde Edilmiştir ettik ettik. Elde edilen bulguların analizi sonucunda; beden eğitimi öğretmenlerinin SORUMLULUK Bilinci özelliğine tr YÜKSEK Ortalama puan Ile sahipler oldukları görülürken, En Düşük düzeyde sahipler oldukları kişilik Özelliği alt BOYUTU imkb duygusal denge olmaktadir. AYRICA beden eğitimi öğretmenlerinin Cinsiyet, yaş okul ziyaretinde türüne Göre kişilik Özellikleri Arasında Anlamlı Farklılık bulunmamıştır. Göster Fakat faziletli Yılına Göre imkb sadece sadece duygusal denge alt boyutunda Anlamlı Farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Kişilik Özellikleri, Beden Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmeni.