Ağrılı total oftalmoparezi ile seyreden indirekt karotikokavernöz fistül olgusu


ÖZKAN A., ADAM G., GÜLLÜOĞLU H., ÇINAR C., UYSAL F., REŞORLU M., ...More

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.54, no.2, pp.131-135, 2014 (Peer-Reviewed Journal)