Geleneksel Yumurta ve Yumurta Ürünleri


YÜCEER M., CANER C.

1. Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu - 1'st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Turkey, 1 - 04 April 2010, pp.411-412

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.411-412
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Today traditional foods have received more attention thus many scientific studies, projects and products registrations are under progress. In addition, in this study we will express local traditional egg and egg products in turkey and Caucasus about the functional and structural characteristics also the applicability of this products to processing with novel techniques.

Turkey has less traditional egg products comparing to the World and Central Asia, therefore in this paper we will study about coatings of product with egg white and egg yolk.

Keywords: Egg, traditional food, processing technique.

Günümüzde geleneksel gıdalara olan ilginin giderek artması ve bir çok bilimsel araştırma, proje ve ürün tescillerine konu olması açısından geleneksel ürünlerin önemi giderek artmaktadır. Bu yönüyle ülkemizde ve Kafkaslarda yumurta ve yumurta esaslı gıdaların çeşitliliği, kullanımı, endüstriye uygulanabilirlik kapasitesi, yeni proses teknikleri ile üretimi, fonksiyonelliği ve önemi bildiri kapsamında değerlendirilecektir.

 

Dünyada ve Orta Asya'da ülkemize göre daha fazla çeşitlilik arz eden geleneksel yumurta ürünlerinin   kaplama çalışmalarında (yumurta akı veya sarısı ile) kullanımı ve bu sahadaki son gelişmeler üzerinde durulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yumurta, geleneksel gıda, işleme tekniği.