CORINE ARAZİ KULLANIMI SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE ÇANAKKALE İLİ


GÜRE M., ÖZCAN H., ÖZEL M. E.

HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2009, vol.13, no.3, pp.37-48, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2009
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.37-48
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Using remote sensing and geographical information system (GIS), the detection of land cover/land use (LC/LU) spaceies and monitoring changes in particular periods are made easily and economically. CORINE classification was developed in 1985 by countries of the Europeon Union to establish a good harmony especialy with LC/LU classification. This system contains three levels of classification. So far, LC/LU classification has not been fullfilled using large scale CORINE classification in Turkey,. In this study, CORINE classification has been studied in three stages. For this pupose, using satellite images of LANDSAT (2007) and ASTER (2008), land cover of Çanakkale Province has been investigated. According to CORINE classification system of land cover species, 5 classes in the first level, 13 out of 15 classes in the second level, 30 out of 44 classes in the third level have been detected. The resultts obtained in this study have been compaired with the data of the study carried out by Çanakkale Agriculture Office (CAO) in 2007. It is found that there exists high coralation between with the result of CORINE classification system and the data of CAO. This study, The detection of LC/LU in every 5-10 years by using CORINE classification sysytem gains importence in terms of monitoring changes which will occur in the future. Keywords : Satellite image, image processing, CORINE classification, land cover/land use (LC/LU)
Uzaktan algılama ve CBS kullanılarak arazi örtüsü/arazi kullanımı (AÖ/AK) türlerinin belirlenmesi ve belirli periyotlardaki değişimlerin izlenmesi hem kolay hem de ekonomik olarak yapılmaktadır. Özellikle AÖ/AK sınıflandırmasında birliktelik sağlamak için Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından CORINE sınıflandırma sistemi 1985 yılında geliştirilmiştir. Sistem 3 farklı kategoride sınıflamayı içermektedir. Türkiye’de büyük ölçekte CORINE sınıflama sistemi kullanılarak bir AÖ/AK sınıflaması bu güne kadar yapılmamıştır. Bu çalışmada, CORINE sınıflandırması 3 kademde araştırılmıştır. Bu amaçla LANDSAT (2007) ve ASTER (2008) uydu görüntüleri kullanılarak Çanakkale İli’nin arazi örtü türleri belirlenmiştir. Arazi örtü türlerinin CORINE sınıflandırma sistemine göre yapılan sınıflandırmada 1. düzeye ait 5 sınıf, 2. düzeye ait 15 sınıfın 13’ü ve 3. düzeye ait 44 sınıfın 30’u tanımlanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, 2007 yılına ait Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü verileri ile karşılaştırılarak CORINE sınıflandırması ile mevcut veriler arasındaki yüksek korelasyon olduğu görülmüştür. CORINE sınıflandırma sistemi kullanılarak her 5-10 yıllık sürelerle arazi örtüsü/arazi kullanımının belirlenmesi, gelecekte meydana gelebilecek değişimlerin izlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Anahtar Sözcükler: Uydu verisi, görüntü işleme, CORINE sınıflandırması, Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı (AÖ/AK)