THE INCREASING IMPORTANCE AND PRECEDENCE OF INTERNAL CONTROL STRUCTURE IN CORPORATE GOVERNANCE


Creative Commons License

Apak S., Erol M., Aslan M., Gül H.

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.231

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.231
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The use of internal control structure in corporate governance has recently gained importance. The emerging developments in the field of information technologies make it possible for the information that corporations are in need of during a decision-making and control process to be produced in a more reliable way and faster and contribute to the establishment of internal control structures in corporations. On the other hand, establishing an effective internal control structure is likely to make a contribution to the effective use of accounting information system. By means of internal control structure, every hierarchy, document and reporting format pertaining to executive function is configured, duties and responsibilities are delegated and the practice of making a deceit and mistakes is forestalled, providing an effective facility for communication and control within the corporation. For the use of an effective corporate governance, the existence of internal control structure and its operational quality are of vital importance. Besides, in order for internal control systems to be effectively used in corporations, compromising the principles and standards in business organisations is also of capital importance. This study was conducted to deal with the increasing importance and precedence of internal control structure in corporate governance. 

Son yıllarda iç kontrol yapısının kurumsal yönetimde kullanılması önem kazanmıştır. Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, işletmelerin karar ve kontrol süreçlerinde ihtiyaç duyduğu bilgilerin daha güvenilir, daha hızlı üretilmesine olanak tanımakta ve işletmelerde etkin iç kontrol sistemlerinin kurulmasına katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması muhasebe bilgi sisteminin de etkin olarak kullanılmasına katkı sağlayacaktır. İç kontrol yapısı ile her işletme fonksiyonuyla ilgili hiyerarşi, belge ve raporlama düzeni yapılandırılmakta, kişilerin görev ve sorumlulukları belirlenmekte, işletmede etkin bir iletişim ve denetim imkanı oluşturularak kişilerin hata ve hile yapmaları önlenmektedir. Etkin bir kurumsal yönetim uygulaması için iç kontrol sisteminin varlığı ve işleyiş kalitesi hayati önem taşımaktadır. Bunun yanında iç kontrol sisteminin işletmelerde etkin bir şekilde uygulanabilmesi için işletmede kurumsal yönetim ilke ve standartlarının etkin şekilde uygulanması da önem taşımaktadır. Bu çalışmada iç kontrol yapısının kurumsal yönetimdeki artan önemi ve önceliği ele alınmıştır.