Elektrospining Tekniği ile Süperhidrofobik Yüzey Sentezi


CENGİZ U. , Avcı M. Z. , Erbil H. Y. , Saraç A. S.

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Perfluoro alkil etil metakrilat (Zonyl-TM), BA ve MMA içeren istatiksel terpolimer poly(Zonyl-TM-ran-MMA-ran-BA), scCO2 içerisinde 200 bar basınçta ve 80 oC sıcaklıkta heterojen serbest radikal polimerizasyonu ile sentezlenmiştir. Sentezlenen terpolimerlerin nanofiberleri elektrospinning tekniği ile, bu terpolimerin DMF içerisindeki çözeltisinden elde edilmiştir. Terpolimerlerin ve nanofiberlerin termal ve yapısal özellikleri NMR, FTIR, oluşan fiber tabakaların morfolojileri ve nanofiber çapları ise SEM kullanılarak karakterize edilmiştir. Nanofiberler çaplarının, deneme şartlarına bağlı olarak 450 ile 1450 nm arasında değiştiği bulunmuştur ve su temas açı değerleri ise nanofiber morfolojisine bağlı olarak maksimum 172±1o olarak ölçülmüştür. Fiber yüzeyleri üzerine ölçülen hekzadekan, gliserin ve etilen glikol temas açı değerleri ise sırası ile 70±1o, 167±1o ve 163±1o olarak bulunmuştur. Elektrospinning deney şartlarını fiber çapı üzerine etkileri ve düz olarak film atılmış, veya fiber tabakası halindeki terpolimerlerin yüzey morfolojisinin ölçülen temas açısına etkileri aşağıda tartışılmıştır.